Tượng Thần tài ông địa và cách thờ cúng thần tài, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, bán tượng thần tài, giá tượng thần tài bằng đồng

1,450,000

Tượng thần tài cao 23cm bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Chất liệu: đồng vàng.

trọng lượng: khoảng 2.5kg

Kích thước: cao 23cm

Mô tả

Tượng thần tài cao 23cm bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Chất liệu: đồng vàng.

trọng lượng: khoảng 2.5kg

Kích thước: cao 23cm

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thần tài, mẫu tượng thần tài, thần tài