Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa mạ vàng nano, giá tượng thần tài ông địa, bán tượng thần tài ông địa

4,900,000

tượng thờ thần tài ông địa. mạ vàng nano
Kích thước: Cao: 25cm, đế 17x17cm trọng lượng khoảng 7kg 1 cặp.
Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
Thích hợp cho việc thờ cúng, bàn thờ thần tài.
Nhận đúc tượng thần tài ông địa theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả

Thần tài, ông địa, tượng đồng phong thủy, thờ cúng, mẫu tượng thờ thần tài ông địa. mạ vàng nano
Kích thước: Cao: 25cm, đế 17x17cm trọng lượng khoảng 7kg 1 cặp.
Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
Thích hợp cho việc thờ cúng, bàn thờ thần tài.
Nhận đúc tượng thần tài ông địa theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano

langngheducdong.vn – Tượng thần tài ông địa thổ địa 25cm, tượng đồng thàn tài, tượng đồng ông địa, tượng mạ vàng nano, mạ vàng nano