Tượng thái thượng lão quân ngồi cao 24cm, tượng đồng thái thượng lão quân, bán tượng thái thượng lão quân, giá tượng thái thượng lão quân

1,280,000

Tượng thái thượng lão quân ngồi cao 24cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: cao 24cm. ngang 12cm sâu 10cm.

trọng lượng: khoảng 2kg

mẫu tượng thái thượng lão quân ngồi .

Mô tả

Tượng thái thượng lão quân ngồi cao 24cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: cao 24cm. ngang 12cm sâu 10cm.

trọng lượng: khoảng 2kg

mẫu tượng thái thượng lão quân ngồi .

Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu của một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo, ông chính là Đạo Đức Thiên Tôn trong Tam Thanh.

Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là hóa thân khi giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.

Thần thoại

Theo truyền thuyết Đạo Giáo, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, (Thái cực hỗn nguyên) có vị Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành Thái cực, có Âm Dương, thì thể chất Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra trời đất, mà linh thể phân làm ba trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ. Bàn Cổ thì chết đi, nhưng linh thể Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Đạo Đức Thiên Tôn có hai sư đệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế là vua ở thiên đình, cũng là do Tam Thanh chỉ định. Như thế Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn chính là đấng tối cao của Đạo giáo.

Thái Thượng Lão Quân giáng trần vào đời Chu chính là Lão Tử, viết Đạo Đức Kinh, được Đạo giáo tôn là Giáo chủ, Đạo tổ.

Thái Thượng Lão Quân ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời cao nhất. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.

Trong Phong thần diễn nghĩa, ngài xuất hiện cùng Sư tôn là Hồng Quân Lão Tổ để phân xử và nhập tam giáo (Chơn Giáo, Xiển Giáo, Triệt Giáo) làm một, trở thành Đạo Giáo.

Trong Tam Thanh, thì Thái Thượng Lão Quân có các tôn hiệu:

 • Đạo Đức Thiên Tôn (Đây là tôn hiệu chính thức trong Tam Thanh)
 • Hỗn Nguyên Lão Quân
 • Thái Thanh Đại đế
 • Hàng Sinh Thiên Tôn
 • Thái Thượng Thiên Tôn
 • Hỗn Nguyên Giáo Tổ Thái Thượng Đạo Tổ
 • Vô cực Chí Tôn
 • Vô cực Lão Tổ
 • Thần Bảo Quân
 • Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Đức Thiên Tôn
 • Thái Thanh Nguyên Thánh Hư Vô Chí Tôn Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân

Cõi của Thái Thượng Lão Quân ngự gọi là Thanh Cảnh.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.