tượng quan âm bồ tát bằng đồng cao 45cm, bán tượng quan âm, giá tượng quan âm, mẫu tượng đồng quan âm

5,850,000

Tượng Bồ tát ngồi đài sen.

Chất liệu: đồng vàng  đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: Cao 45cm, đế rộng 27cm.

trọng lượng: khoảng 9kg.

Mô tả

Tượng đồng quan âm bồ tát cao 45cm bằng đồng. Tượng Bồ tát ngồi đài sen.

Chất liệu: đồng vàng  đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: Cao 45cm, đế rộng 27cm.

trọng lượng: khoảng 9kg.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng thờ, tượng quan âm, đúc tượng đồng