Tượng phật thích ca cao 50 cm giá tốt, bán tượng thích ca, mẫu tượng thích ca, tượng đồng thích ca, tượng thích ca đồng vàng

9,500,000

tượng phật ngồi, tượng đồng

Tượng cao 50cm, nặng khoảng 15kg 1 pho

chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối. phủ 2K và chất chống bụt

Mô tả

Đúc tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ, tuong phat dong, san xuat tuong phat to, tượng phật ngồi, tượng đồng

Tượng cao 50cm, nặng khoảng 15kg 1 pho

chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối. phủ 2K và chất chống bụt

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ

tượng phật thích ca mâu ni, tượng phật a di đà, tượng phật thờ cúng, trang trí bàn thờ