Tượng phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng hun nâu giả cổ, giá tượng thích ca, mẫu tượng thích ca, bán tượng thích ca bằng đồng

2,650,000

ượng Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ chất liệu đồng, tượng đồng vàng thanh khiết

Cao: 30cm, nặng khoảng 4.5kg

tượng thích ca đồng vàng đúc liền khối

Chúng tôi nhận mạ vàng, dát vàng cho các loại tượng Phật.

Mô tả

Tượng phật Thích Ca, Tượng Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ chất liệu đồng, tượng đồng vàng thanh khiết

Cao: 30cm, trọng lượng khoảng: 4,5kg

tượng thích ca đồng vàng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Chúng tôi nhận mạ vàng, dát vàng 24k cho các loại tượng Phật.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, các mẫu tượng phật bằng đồng