tượng phật mẫu chuẩn đề cao 41cm đồng hun giả cổ, bán tượng chuẩn đề, mẫu tượng chuẩn đề, giá tượng chuẩn đề bằng đồng

6,399,000

tượng phật mẫu chuẩn đề cao 41cm đồng hun giả cổ.

Chất liệu: Đồng vàng, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: Cao 41cm, rộng 38cm.

Tượng đúc đầy đủ pháp khí và số lượng tay theo phiên bản mẫu.

Mô tả

tượng phật mẫu chuẩn đề cao 41cm đồng hun giả cổ.

Chất liệu: Đồng vàng, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Kích thước: Cao 41cm, rộng 38cm.

Tượng đúc đầy đủ pháp khí và số lượng tay theo phiên bản mẫu.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng chuẩn đề bằng đồng