Tượng phật dược sư cao 30 bằng đồng, giá tượng dược sư, bán tượng dược sư, tượng đồng dược sư

3,650,000

đúc công nghệ khuô vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 4.5kg

– Chất liệu: Đồng vàng.

– Kích thước: Cao 30cm.

trọng lượng: khoảng 4.5kg

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả

Tượng phật dược sư cao 30cm bằng đồng. đúc công nghệ khuô vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 4.5kg

– Chất liệu: Đồng vàng.

– Kích thước: Cao 30cm.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng dược sư, mẫu tượng đồng