Tượng phật dược sư cao 20cm bằng đồng, giá tượng dược sư, bán tượng dược sư, tượng đồng dược sư

1,450,000

đúc công nghệ khuô vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 1.2kg

– Chất liệu: Đồng vàng.

– Kích thước: Cao 20cm.

trọng lượng: khoảng 1.2kg

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả

Tượng phật dược sư cao 20cm bằng đồng. đúc công nghệ khuô vỏ mỏng, trọng lượng khoảng 1.2kg

– Chất liệu: Đồng vàng.

– Kích thước: Cao 20cm.

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật bằng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, tượng phật dược sư, tượng đồng vàng, tượng đồng