Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Đồng 48cm, bán tượng quan âm, giá tượng quan âm, giá bán tượng quan âm, tượng quan âm đồng vàng hun nâu

6,100,000

Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Đồng vàng 48cm  hun nâu
– Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
– Chất liệu bề mặt: nâu giả cổ
– Kích thước: cao 48cm, rộng 28cmx28cm

Trọng lượng: khoảng 12kg.

Mô tả

Tên sản phẩm: Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Đồng vàng 48cm  hun nâu
– Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.
– Chất liệu bề mặt: nâu giả cổ
– Kích thước: cao 48cm, rộng 28cmx28cm

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn - tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh

langngheducdong.vn – tượng phật, tượng đồng, đồ thờ cúng, đồ đồng tâm linh