Tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm, tượng đồng thờ cúng, giá bán tượng đồng, bán tượng thiên thủ bằng đồng

2,650,000

ượng đồng phật bà nghìn mắt nghìn tay
Chất liệu: đồng thanh khiết, đồng vàng, hoặc đồng hun giả cổ, hun màu đen
Kích thước: cao 25cm, ngang 23cm, rộng 16cm

trọng lượng: khoảng 3.5kg.

Mô tả

Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Tượng đồng phật bà nghìn mắt nghìn tay
Chất liệu: đồng thanh khiết, đồng vàng, hoặc đồng hun giả cổ, hun màu đen
Kích thước: cao 25cm, ngang 23cm, rộng 16cm

trọng lượng: khoảng 3.5kg.

Quy cách: Đúc khuôn vỏ mỏng tinh xảo, màu đồng vàng nguyên bản hoặc màu vàng , màu hun đen, màu đồng đỏ mắt cua

Nhận mạ vàng cho tượng phật

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm

langngheducdong.vn – Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn cao 25cm