Tượng phật a di đà cao 41cm bằng đồng, tượng đồng adida, tượng phật, bán tượng phật, giá bán tượng phật, tượng phật bằng đồng

41,990,000

Tượng phận adida 41cm bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: cao 41cm, đế 28x28cm.

trọng lượng: khoảng 7kg.

Chất liệu: Đồng vàng.

Mô tả

Tượng phật a di đà cao 41cm bằng đồng, tượng đồng adida, tượng phật, bán tượng phật, giá bán tượng phật, tượng phật bằng đồng

Tượng phận adida 41cm bằng đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: cao 41cm, đế 28x28cm.

trọng lượng: khoảng 7kg.

Chất liệu: Đồng vàng.

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng thích ca, tượng adida