Tượng ngựa đồng vàng phi thiên, mẫu tượng ngựa đồng cao 18cm, bán tượng ngựa, giá tượng ngựa bằng đồng

720,000

ngựa đồng phi chân cao, tượng ngựa đồng vàng

Kích thước: Cao 18cm

Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Mô tả

ngựa đồng phi chân cao, tượng ngựa đồng vàng

Kích thước: Cao 18cm

Chất liệu: đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng ngựa bằng đồng, mẫu tượng ngựa đồng