Tượng lão tử cưỡi trâu bằng đồng cao 28cm, bán tượng đồng, bán tượng lao tử, giá bán tượng lão tử cưỡi trâu

3,450,000

tượng lão tử cưỡi trâu bằng đồng.

Kích thước: cao 28cm. ngang 38cm.

trọng lượng: khoảng 5kg.

Mô tả

tượng lão tử cưỡi trâu bằng đồng.

Kích thước: cao 28cm. ngang 38cm.

trọng lượng: khoảng 5kg.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

langnghedudong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn - tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng

langnghedudong.vn – tượng đồng, tượng phong thủy, tượng lão tử cưỡi trâu, lão tử, lão tử bằng đồng