Tượng gà đồng cao 39cm, gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng

3,400,000

gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy, kim kê tượng

Kích thước: cao 39cm, đường kính đế 22cm.

Trọng lượng: nặng khoảng 4kg.

Chất liệu: đồng vàng, đúc bằng khuôn vỏ mỏng.

Mô tả

Tượng gà đồng cao 39cm, gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy, kim kê tượng

Kích thước: cao 39cm, đường kính đế 22cm.

Trọng lượng: nặng khoảng 4kg.

Chất liệu: đồng vàng, đúc bằng khuôn vỏ mỏng.

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy

gà phong thủy chống lại thói trăng hoa, bán gà phong thủy bằng đồng, giá bán gà đồng, gà phong thủy