Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng cao 18cm, bán tượng võ nguyên giáp, tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng

2,100,000

tượng bán thân làm quà tặng bạn bè, tượng lưu niệm

Kích thước: phần tượng cao 18cm, ngang 13cm.

tổng thể cao 28cm(bao gồm đế gỗ ép)

Chất liệu: Đồng vàng đúc máy sắc nét

Mô tả

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng cao 18cm, tượng bán thân làm quà tặng bạn bè, tượng lưu niệm

Kích thước: phần tượng cao 18cm, ngang 13cm.

tổng thể cao 28cm(bao gồm đế gỗ ép)

Chất liệu: Đồng vàng đúc máy sắc nét

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ

langngheducdong. vn tượng võ nguyên giáp bằng đồng vàng đúc công nghệ