Tháp văn xương 7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng cầu đỗ đạt, tháp phong thủy, đồ đồng phong thủy, đồ phong thủy bằng đồng

390,000

Tháp văn xương 7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng cầu đỗ đạt

Kích thước: cao 23cm, dài 7cm, rộng 6cm.

Trọng lượng: nặng khoảng 500g.

Chất liệu: bằng đồng vàng, đúc theo công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Mô tả

Tháp văn xương 7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng cầu đỗ đạt

Kích thước: cao 23cm, dài 7cm, rộng 6cm.

Trọng lượng: nặng khoảng 500g.

Chất liệu: bằng đồng vàng, đúc theo công nghệ khuôn vỏ mỏng.

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng

7 tầng cao 23cm bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng