Sản xuất Quốc huy Việt Nam bằng đồng đk 110cm, nơi làm quốc huy bằng đồng, nhận làm quốc huy bằng đồng, quốc huy bằng đồng vàng

6,500,000

quốc huy,trang trí tòa nhà,trụ sở làm việc,UBND tỉnh,huyện

Kích thước:đường kính 110cm, chân 3cm.

Quốc huy được gò thúc bằng đồng lá nguyên chất. phủ keo bảo vệ

Mô tả

quốc huy Việt Nam,chạm đồng,chế tác phù điêu đồng,quốc huy,trang trí tòa nhà,trụ sở làm việc,UBND tỉnh,huyện

Kích thước:đường kính 110cm, chân 3cm.

Quốc huy được gò thúc bằng đồng lá nguyên chất. phủ keo bảo vệ

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy logo công an, huy hiệu các ban ngành