Mẫu chuột phong thủy bằng đồng dài 22cm, chuột đàn phong thủy bằng đồng, bán chuật đồng, giá bán chuật đồng

980,000

Mẫu chuột phong thủy bằng đồng dài 22cm, chuột đàn phong thủy bằng đồng, bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng.

Kích thước: cao 16cm, dài 22cm, rộng 11cm.

Trọng lượng: khoảng 1.5kg.

Chất liệu: bằng đồng vàng, đúc bằng công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Mô tả

Mẫu chuột phong thủy bằng đồng dài 22cm, chuột đàn phong thủy bằng đồng, bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng.

Kích thước: cao 16cm, dài 22cm, rộng 11cm.

Trọng lượng: khoảng 1.5kg.

Chất liệu: bằng đồng vàng, đúc bằng công nghệ khuôn vỏ mỏng.

bán chuột đồng phong thủy. các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy. các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy. các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy. các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng

bán chuột đồng phong thủy.
các mẫu chuột phong thủy bằng đồng, giá bán chuột đồng