Mặt trống đồng đường kính 50cm, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng, giá bán mặt trống đồng, mặt trống đồng vàng

980,000

Sản phẩm mặt trống đồng đường kinh 50cm

Nguyên liệu:  Nguyên liệu bằng đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét và tinh xảo.

kích thước :Mặt trống thường có đường kính 50cm

Mô tả

đường kinh 50cm , hoa văn sắc nét và tinh xảo, Mặt trống đồng đường kinh 50cm phù hợp để trưng bày phòng khách, phòng họp, phòng làm việc hoặc làm đồ biếu tặng, đồ sưu tầm độc đáo ý nghĩa…

Sản phẩm mặt trống đồng đường kinh 50cm

Nguyên liệu:  Nguyên liệu bằng đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét và tinh xảo.

kích thước :Mặt trống thường có đường kính 50cm

Mục đích sử dụng: hoa văn sắc nét và tinh xảo, Mặt trống đồng đường kinh 50cm phù hợp để trưng bày phòng khách, phòng họp, phòng làm việc hoặc làm đồ biếu tặng, đồ sưu tầm độc đáo ý nghĩa…

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét

đồng nguyên chất, thúc thủ công  với  hoa văn sắc nét