Mặt trống đồng Đông Sơn đk 1m, phù điêu trống đồng, mặt trống đồng vàng dầy 0.8ly, bán mặt trống đồng, giá mặt trống đồng

3,950,000

phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất thúc nổi

Đồng dầy 0.8ly(8dem) trọng lượng khoảng 6.5kg.

Gò nổi phù điêu 3D tinh xảo, sơn nền phủ keo trong 2K

Mô tả

Mặt trống đồng Đông Sơn DK 1m, phù điêu trống đồng trang trí hội trường phòng họp

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất thúc nổi

Đồng dầy 0.8ly(8dem) trọng lượng khoảng 6.5kg.

Gò nổi phù điêu 3D tinh xảo

langngheducdong.vn - mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn – mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn - mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn – mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn - mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn – mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn - mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng

langngheducdong.vn – mặt trống, mặt trống đồng vàng, mẫu mặt trống đồng, tranh mặt trống đồng