Long quy rùa đầu rồng, long quy cõng con phong thủy, rùa cõng con, bán rùa bằng đồng, giá rùa bằng đồng, rùa đồng cao 22cm

2,100,000

Long quy rùa đầu rồng, Rùa đầu rồng cõng con, vật phẩm phong thủy, bằng đồng

Các kích thước: dài  26cm, cao 22cm.

trọng lượng: khoảng 3kg.

Chất liệu: Đồng vàng, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Sản phẩm tinh xảo, đúc chuẩn với vật phẩm phong thủy Rùa đầu rồng.

Mô tả

Long quy rùa đầu rồng, Rùa đầu rồng cõng con, vật phẩm phong thủy, bằng đồng

Các kích thước: dài  26cm, cao 22cm.

trọng lượng: khoảng 3kg.

Chất liệu: Đồng vàng, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Sản phẩm tinh xảo, đúc chuẩn với vật phẩm phong thủy Rùa đầu rồng.

langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tượng đồng, đồ đồng phong thủy, đồ thờ cúng bằng đồng