Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, logo binh chủng đặc công, logo đặc công, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi, quân hiệu, giá làm huy hiệu, giá bán quân hiệu, quân hiệu bằng đồng lá

32,000,000

Huy hiệu quân đội logo ngành đặc công

Chế tác thúc nổi bằng đồng 1ly theo nguyên mẫu tiêu chuẩn của ngành đặc công

Đường kính 220cm., bo nổi viền

Nhận chế tác huy hiệu, quốc huy, logo các đơn vị bằng đồng, làm theo kích thước của khách hàng

Mô tả

Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, logo binh chủng đặc công, logo đặc công, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi, quân hiệu, giá làm huy hiệu, giá bán quân hiệu, quân hiệu bằng đồng lá

Huy hiệu quân đội logo ngành đặc công

Chế tác thúc nổi bằng đồng 1ly theo nguyên mẫu tiêu chuẩn của ngành đặc công

Đường kính 220cm., bo nổi viền

Nhận chế tác huy hiệu, quốc huy, logo các đơn vị bằng đồng, làm theo kích thước của khách hàng

langngheducdong.vn - Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn – Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn - Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn – Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn - Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn – Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn - Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

langngheducdong.vn – Huy hiệu quân đội, quân hiệu D=220cm, gò huy hiệu Quân đội, huy hiệu quân đội thúc nổi

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.