Đôi đèn thờ cúng bóng điện đỏ, đèn quả dứa bằng đồng hun giả cổ, giá bán đèn thờ, bán đèn thờ, đôn đèn thờ

1,950,000

đèn thờ cúng, đèn giả cổ, bóng điện đỏ bên trong, đèn bằng đồng hun giả cổ

Kích thước: Cao 40cm Đường kính 12cm

Chất liệu: đồng hun giả cổ cạo màu, mẫu đèn qảu dứa

trọng lượng: khoảng 5kg.

Mô tả

Đôi đèn thờ, đèn thờ cúng, đèn giả cổ, bóng điện đỏ bên trong, đèn bằng đồng hun giả cổ

Kích thước: Cao 40cm Đường kính 12cm

Chất liệu: đồng hun giả cổ cạo màu, mẫu đèn qảu dứa

trọng lượng: khoảng 5kg.

langngheducdong.vn - đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu

langngheducdong.vn – đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu

langngheducdong.vn - đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu

langngheducdong.vn – đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu

langngheducdong.vn - đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu

langngheducdong.vn – đèn thờ, đèn đồng, đèn thắp điện, đèn đồng giả cổ cạo màu