đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa, đèn dầu, đèn thờ bằng đồng, bán đèn thờ, giá đèn thờ

850,000

Đèn dầu bằng đồng dùng thắp dầu hở, dầu thơm trưng bàn thờ gia tiên

Đèn bằng đồng gò cao 20cm

bóng thủy tinh 10cm

 

Mô tả

đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa, đèn dầu, đèn thờ bằng đồng, bán đèn thờ, giá đèn thờ

Đèn dầu bằng đồng dùng thắp dầu hở, dầu thơm trưng bàn thờ gia tiên

Đèn bằng đồng gò cao 20cm

bóng thủy tinh 10cm

langngheducdong.vn - đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

langngheducdong.vn – đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

langngheducdong.vn - đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

langngheducdong.vn – đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

langngheducdong.vn - đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

langngheducdong.vn – đèn thắp dầu bằng đồng, bán đèn thắp dầu hỏa

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.