Công an hiệu 40x47cm bằng đồng, huy hiệu công an, giá huy hiệu công an, bán huy hiệu công an

1,200,000

Công an hiệu 40x47cm bằng đồng, huy hiệu công an mẫu chuẩn quốc gia.

Kích thước: Cao 40cm x Rộng 47cm.

Chất liệu: Đồng vàng. gò thủ công mỹ nghệ sơn phủ theo mẫu.

Mô tả

Công an hiệu 40x47cm bằng đồng, huy hiệu công an mẫu chuẩn quốc gia.

Kích thước: Cao 40cm x Rộng 47cm.

Chất liệu: Đồng vàng. gò thủ công mỹ nghệ sơn phủ theo mẫu.

Qui cách: Chế tác theo phương pháp gò đồng thủ công mỹ nghệ.

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo gò đồng thủ công mỹ nghệ, nhận làm hàng đặt