Công an hiệu 160x177cm bằng đồng vàng, giá bán huy hiệu công an, làm huy hiệu công an các kích thước

15,000,000

huy hiệu công an mẫu chuẩn quốc gia.

Kích thước: Cao 160cm x Rộng 177cm.

Chất liệu: Đồng vàng, thúc nổi, sơn phủ keo trong 2K.

Mô tả

Công an hiệu 160x177cm bằng đồng, huy hiệu công an mẫu chuẩn quốc gia.

Kích thước: Cao 160cm x Rộng 177cm.

Chất liệu: Đồng vàng, thúc nổi, sơn phủ keo trong 2K.

Qui cách: Chế tác theo phương pháp gò đồng thủ công mỹ nghệ.

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn - huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng

langngheducdong.vn – huy hiệu, quốc huy, logo công an, các kích thước huy hiệu công an bằng đồng