Cóc đồng phong thủy thiềm thừ 3 chân, cóc ba chân tài lộc, cóc đồng, thiềm thừ, vật phẩm phong thủy bằng đồng

1,250,000

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: Cao 14cm, rộng 15cm. sâu 16cm

trọng lượng: khoảng 1.8kg.

Sản phẩm phong thủy tài lộc bằng đồng

Mô tả

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Kích thước: Cao 14cm, rộng 15cm. sâu 16cm

trọng lượng: khoảng 1.8kg.

Sản phẩm phong thủy tài lộc bằng đồng