Chuột phong thủy bằng đồng cao 16cm, chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

750,000

Kích thước: cao 16cm, dài 14cm, rộng 7cm.

Trọng lượng : khoảng 700g.

Chất liệu; bằng đồng vàng , đúc theo công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Mô tả

Chuột phong thủy bằng đồng cao 16cm, chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

Kích thước: cao 16cm, dài 14cm, rộng 7cm.

Trọng lượng : khoảng 700g.

Chất liệu; bằng đồng vàng , đúc theo công nghệ khuôn vỏ mỏng.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.

chuột ôm hũ tiền vàng phong thủy, chuột phong thủy dành cho người tuổi Tý.