Chuông đồng, mẫu chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông đồng bày đình chùa miếu điện, chuông bát 15cm

1,490,000

Chuông đồng vàng chuông đồng thỉnh kinh

Chất liệu: Đồng vàng

Màu sắc: Màu vàng

Đường kính miệng: 15cm, trọng lượng khoảng 1.2kg.

SP gồm chuông, đế vải, dùi thỉnh.

Mô tả

Chuông đồng vàng chuông đồng thỉnh kinh

Chất liệu: Đồng vàng

Màu sắc: Màu vàng

Đường kính miệng: 15cm, trọng lượng khoảng 1.2kg.

SP gồm chuông, đế vải, dùi thỉnh.

langngheducdong.vn - chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn – chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn - chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn – chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn - chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn – chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn - chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan

langngheducdong.vn – chuông bát, chuông đẩu, chuông đài loan