Bộ cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m55, cuốn thư câu đối chữ tiếng việt Đức Lưu Quang

4,800,000

Cuốn thư được chế tác theo: 4 mùa xuân hạ thu đông, long ly quy phượng, long phượng

Bộ cuốn thư Đức Lưu Quang chữ tiếng việt

Kích thước: cuốn thư 81x155cm, câu đối 24x155cm.

Đồng lá thúc nổi, đồng vàng dầy 0.6ly.

Mô tả

Cuốn thư được chế tác theo: 4 mùa xuân hạ thu đông, long ly quy phượng, long phượng

Bộ cuốn thư Đức Lưu Quang chữ tiếng việt

Kích thước: cuốn thư 81x155cm, câu đối 24x155cm.

Đồng lá thúc nổi, đồng vàng dầy 0.6ly.

langngheducdong.vn - tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn - tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

langngheducdong.vn – tranh đồng, tượng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.