Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông, mõ không? ý nghĩa của việc thỉnh chuông tai gia

langngheducdong.vn - đồ thờ cúng, đồ phong thủy, tượng đồng trang trí, tranh đồng

Ở nhà, thường tụng kinh vào những buổi tối, nhưng không phải ai cũng biết đánh chuông mõ, vậy chúng ta chỉ tụng niệm không cần đến chuông mõ có được không? Và tụng như thế nào mới được lợi ích?