Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền, tỳ hưu đồng vàng, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

1,450,000

Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Có khả năng kích hoạt phong thủy gia rất tốt. Chiêu tài chiêu lộc, thu tài lộc về nhà.

Kích thước: cao14cm, dai 17cm trong luong khoang 3kg.

Chất liệu: Đồng vàng, đồng vàng hun đỏ mắt cua.

tỳ hưu phong thủy bằng đồng vàng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Support

Mô tả

Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền, tỳ hưu đồng vàng, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Có khả năng kích hoạt phong thủy gia rất tốt. Chiêu tài chiêu lộc, thu tài lộc về nhà.

Kích thước: cao14cm, dai 17cm trong luong khoang 3kg.

Chất liệu: Đồng vàng, đồng vàng hun đỏ mắt cua.

tỳ hưu phong thủy bằng đồng vàng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

langngheducdong.vn - Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền
langngheducdong.vn – Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền
langngheducdong.vn - Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền
langngheducdong.vn – Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền
langngheducdong.vn - Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền
langngheducdong.vn – Tỳ hưu phong thủy bằng đồng, tỳ hưu béo nằm trên tiền

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...