Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu đồng, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Có khả năng kích hoạt phong thủy gia rất tốt. Chiêu tài chiêu lộc, thu tài lộc về nhà..

Kích thước: cao 13cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

Mô tả

Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Tỳ hưu, Kỳ hưu, Tỳ hưu đồng, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng nguyên chất, vật phẩm phong thủy, linh vật phong thủy

Có khả năng kích hoạt phong thủy gia rất tốt. Chiêu tài chiêu lộc, thu tài lộc về nhà..

Kích thước: cao 13cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

langngheducdong.vn - Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn – Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn - Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn – Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn - Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn – Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn - Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng
langngheducdong.vn – Tỳ hưu đồng, Cao 13cm, Tỳ hưu phong thủy bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...