Tượng tứ đại thiên vương thiên tướng cao 25cm, bán bộ tượng tứ đại thiên vương, giá bộ tượng tứ đại thiên vương

3,350,000

Tượng tứ đại thiên vương thiên tướng cao 25cm.

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Tượng có chiều cao 25cm /1 tượng.

trọng lượng cả bộ khoảng 4kg

Support

Mô tả

Tượng tứ đại thiên vương thiên tướng cao 25cm, bán bộ tượng tứ đại thiên vương, giá bộ tượng tứ đại thiên vương

Tượng tứ đại thiên vương thiên tướng cao 25cm.

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Tượng có chiều cao 25cm /1 tượng.

trọng lượng cả bộ khoảng 4kg

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng phật, tượng bằng đồng, đúc tượng đồng

Có bốn vị Thiên vương (Tứ Thiên vương, sa. catur-mahārāja) ở bốn hướng:

  1. Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (多聞天, sa. vaiśravaṇa) có thân màu lục, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo truyền thuyết – Long Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột màu bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên vương;
  2. Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (增長天, sa. virūḍhaka) có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người;
  3. Đông Thiên vương là Trì quốc thiên (持國天, sa. dhṛtarāṣṭra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh;
  4. Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên (廣目天, sa. virūpākṣa) có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn (sa. nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó.

Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ thế kỷ thứ 4, nhưng đến đời Đường (thế kỷ thứ 7) người ta mới thật sự thờ cúng các vị Thiên vương. Mỗi vị này có 91 con trai và 8 tướng quân, giúp canh giữ mười phương thế giới. Tương truyền rằng, năm 742, Đại sư Bất Không Kim Cương (sa. amoghavajra, Mật tông) niệm chú Đà-la-ni gọi các vị Thiên tướng xuống giúp chống ngoại xâm. Vị Bắc Thiên vương và Tây Thiên vương hiện xuống đẩy lùi giặc, nhà vua nhớ ơn cho xây tượng các vị trong chùa chiền.

Tứ đại thiên vương được cho là đang sống ở tầng trời Cātummahārājika, (tiếng Pāli Cātummahārājika, “của Tứ Đại Vương”) trên sườn thấp của núi Tu Di, đó là mức thấp nhất của các chư thiên của Dục giới (Kāmadhātu). Họ là những người bảo vệ của thế giới và chống lại cái ác, mỗi người có thể chỉ huy một quân đoàn của những sinh vật siêu nhiên để bảo vệ Pháp.

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...