tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách, tượng trang trí bằng đồng vàng, bán tượng đồng, đúc tượng đồng

4,850,000

Kích thước: tượng cao 46cm bằng đồng vàng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Màu sắc: đồng  vàng hun nâu.

Đế bệ đá 10cm.

Trọng lượng: tổng trọng lượng SP khoảng 12kg.

Tượng dùng tran trí phòng khách, kệ tủ, văn phòng. tượng phục hưng

Support

Mô tả

tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách, tượng trang trí bằng đồng vàng, bán tượng đồng, đúc tượng đồng

Kích thước: tượng cao 46cm bằng đồng vàng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Màu sắc: đồng  vàng hun nâu.

Đế bệ đá 10cm.

Trọng lượng: tổng trọng lượng SP khoảng 12kg.

Tượng dùng tran trí phòng khách, kệ tủ, văn phòng. tượng phục hưng

langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách
langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách
langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng bằng đồng, tượng giả cổ, trang trí phòng khách

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...