tượng trang trí nghệ thuật, tượng nghệ thuật bằng đồng, bán tượng trang trí, giá tượng trang trí

1,550,000

tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng đồng nguyên chất liền khối.

Kích thước: Cao 25cm, trọng lượng khoảng 1kg.

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất, đúc máy công nghiệp sắc nét

Support

Mô tả

tượng trang trí nghệ thuật, tượng nghệ thuật bằng đồng, bán tượng trang trí, giá tượng trang trí

tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng đồng nguyên chất liền khối.

Kích thước: Cao 25cm, trọng lượng khoảng 1kg.

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất, đúc máy công nghiệp sắc nét

langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn - tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ
langngheducdong.vn – tượng trang trí, tượng giả cổ, tượng đồng, mẫu tượng trang trí tủ kệ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...