tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái, bán tượng trang trí, giá tượng đồng trang trí

6,800,000

mẫu tượng trng trí bằng đồng

Phần tượng cao 40cm trọng lượng khoảng 8kg.

phần đế bằng đá cao 10cm trọng lượng khoảng 2kg

mẫu tượng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Tượng bằng đồng vàng hun nâu

Support

Mô tả

tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái, bán tượng trang trí, giá tượng đồng trang trí

mẫu tượng trng trí bằng đồng

Phần tượng cao 40cm trọng lượng khoảng 8kg.

phần đế bằng đá cao 10cm trọng lượng khoảng 2kg

mẫu tượng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Tượng bằng đồng vàng hun nâu

langngheducdong.vn - tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn – tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn - tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn – tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn - tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn – tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn - tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gáilangngheducdong.vn - tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái
langngheducdong.vn – tượng trang trí bằng đồng, tượng bán thân cô gái

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...