Tượng Trần Hưng Đạo khảm tam khí cao 60cm, giá tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, tượng khảm bạc, tượng đồng đỏ, bán tượng đồng

7,800,000

Tượng Trần Hưng Đạo khảm bạc, cao 60cm, Đức Thánh Trần,Tượng Đức Thánh Trần, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tượng đồng tam khí

Chất Liệu: Đồng đỏ, khảm bạc

tượng đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống bằng đồng đỏ

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng

Support

Mô tả

Tượng Trần Hưng Đạo khảm tam khí cao 60cm, giá tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, tượng khảm bạc, tượng đồng đỏ, bán tượng đồng

Tượng Trần Hưng Đạo khảm bạc, cao 60cm, Đức Thánh Trần,Tượng Đức Thánh Trần, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tượng đồng tam khí

Chất Liệu: Đồng đỏ, khảm bạc

tượng đúc thủ công mỹ nghệ truyền thống bằng đồng đỏ

Nhận đúc tượng đồng, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...