Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm, giá bán tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo

1,450,000

Chúng tôi là đơn vị cung cấp, và sản xuất tượng thờ cúng, tượng quà tặng,Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng, đồng đỏ.

Chất liệu: Đồng, tượng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

trọng lượng khoảng 3kg.

nhận đúc tượng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm, giá bán tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo

Chúng tôi là đơn vị cung cấp, và sản xuất tượng thờ cúng, tượng quà tặng,Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng, đồng đỏ.

Chất liệu: Đồng, tượng đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

trọng lượng khoảng 3kg.

nhận đúc tượng đồng, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm
langngheducdong.vn – Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm
langngheducdong.vn - Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm
langngheducdong.vn – Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm
langngheducdong.vn - Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm
langngheducdong.vn – Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần bằng đồng vàng 32cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...