Tượng Trần Hưng Đạo 50cm đồng vàng, đúc tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, giá tượng trần hưng đạo

4,250,000

Tượng đức thánh trần hưng đạo bằng đồng vàng

Kích thước: cao 50cm.

trọng lượng: khoảng 7kg.

tượng đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

Support

Mô tả

Tượng Trần Hưng Đạo 50cm đồng vàng, đúc tượng trần hưng đạo, bán tượng trần hưng đạo, giá tượng trần hưng đạo

Tượng đức thánh trần hưng đạo bằng đồng vàng

Kích thước: cao 50cm.

trọng lượng: khoảng 7kg.

tượng đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng.

langngheducdong.vn - tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng đồng trần hưng đạo, đúc tượng trần hưng đạo bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...