Tượng thích ca mâu ni, tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm, giá tượng thích ca, bán tượng thích ca

5,600,000

tượng thích ca bằng đồng vàng mẫu tượng cao 50cm

Kích thước: cao 50cm ngang đế 35cm, trọng lượng khoảng 12kg.

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

màu sắc: nâu đồng

Support

Mô tả

Tượng thích ca mâu ni, tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm, giá tượng thích ca, bán tượng thích ca

tượng thích ca bằng đồng vàng mẫu tượng cao 50cm

Kích thước: cao 50cm ngang đế 35cm, trọng lượng khoảng 12kg.

Tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

màu sắc: nâu đồng

langngheducdong.vn - tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm
langngheducdong.vn – tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm
langngheducdong.vn - tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm
langngheducdong.vn – tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm
langngheducdong.vn - tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm
langngheducdong.vn – tượng phật thờ cúng bằng đồng, mẫu tượng thích ca cao 50cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...