tượng thích ca, bán tượng thích ca, giá tượng thích ca, tượng phật thích ca yet bàn, tượng đồng phật thích ca

950,000

tượng đồng thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn

Kích thước ngang 28cm.

tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ khuôn vỏ mỏng, liền khối.

Support

Mô tả

tượng đồng thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn

Kích thước ngang 28cm.

tượng đúc bằng đồng vàng công nghệ khuôn vỏ mỏng, liền khối.

nhận đúc tượng đồng, đúc tượng phật, đúc tượng theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn - tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng
langngheducdong.vn – tượng phật thích ca, tượng thích ca nhập yet bàn, tượng phật bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...