Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng, Bộ tượng phật bằng đồng, mẫu tượng phật 45cm, tượng ngồi

13,500,000

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng, bộ tượng tam thánh: thích ca, đại thế chí bồ tát, quan thế âm bồ tát mẫu tượng ngồi

Kích thước: cao 45cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Mầu nâu sẫm ánh kim của đồng hun

Support

Mô tả

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng, Bộ tượng phật bằng đồng, mẫu tượng phật 45cm, tượng ngồi

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng

Kích thước: cao 45cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Mầu nâu sẫm ánh kim của đồng hun

langngheducdong.vn - Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn – Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn - Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn – Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn - Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn – Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn - Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật
langngheducdong.vn – Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...