Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng 50cm, giá bán tượng tam thánh, bán bộ tượng tam thánh

7,500,000

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng vàng cao 50cm

Kích thước: cao 50cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Tượng có màu vàng và màu nâu

trọng lượng cả bộ khoảng 18kg

Support

Mô tả

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng 50cm, giá bán tượng tam thánh, bán bộ tượng tam thánh

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng vàng cao 50cm

Kích thước: cao 50cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Tượng có màu vàng và màu nâu

trọng lượng cả bộ khoảng 18kg

Nhận dát vàng tượng phạt theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn – tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn - tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn – tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn - tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn – tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn - tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng
langngheducdong.vn – tượng phật, bộ tượng tam thánh, tượng đồng vàng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...