Tượng Quan Công Quan Vũ, Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh, Gia Cát Lượng, cặp tượng quan công khổng minh cao 109cm

65,000,000

Cặp tượng quan công khổng minh bằng đồng

phần tượng cao 92cm, đế 17cm, tổng cao 109cm

trọng lượng khoảng 170kg/1 bộ.

tượng đúc bằng đồng vàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. hun nâu đen

Support

Mô tả

Tượng Quan Công, Quan Vũ, Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh, Gia Cát Lượng, cặp tượng quan công khổng minh cao 109cm

Cặp tượng quan công khổng minh bằng đồng

phần tượng cao 92cm, đế 17cm, tổng cao 109cm

trọng lượng khoảng 170kg/1 bộ.

tượng đúc bằng đồng vàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. hun nâu đen

langngheducdong.vn - Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh
langngheducdong.vn - Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh
langngheducdong.vn - Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vân Trường, Tượng đồng Khổng Minh

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...