Tượng Quan công khảm tam khí, Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm, giá bán tượng quan công, giá tượng quan công

10,500,000

Tượng Quan công được đúc từ đồng đỏ nguyên chất, được khảm bạc mỹ nghệ bằng phương pháp thủ công truyền thống
KT: cao 70cm

trọng lượng khoảng 22kg

tượng đúc bằng đồng đỏ khảm bạc nguyên chất

Support

Mô tả

Tượng Quan công khảm tam khí, Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm, giá bán tượng quan công, giá tượng quan công

Tượng Quan công được đúc từ đồng đỏ nguyên chất, được khảm bạc mỹ nghệ bằng phương pháp thủ công truyền thống
KT: cao 70cm

trọng lượng khoảng 22kg

tượng đúc bằng đồng đỏ khảm bạc nguyên chất

langngheducdong.vn - Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn - Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn - Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn - Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm
langngheducdong.vn – Tượng Quan Vũ Khảm bạc, tượng quan công cao 70cm

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...