tượng quan công chỉ địa chấn trạch 25cm, tượng đồng quan công, tượng phong thủy, bán tượng quan công, giá tượng quan công

1,400,000

Tượng quan vũ bằng đồng, tượng phong thủy trừ tà, tượng thần tài quan công.

Kích thước: cao 25cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

tượng bằng đồng vàng hun nâu.

trọng lượng khoảng 1.5kg.

Support

Mô tả

tượng quan công chỉ địa chấn trạch 25cm, tượng đồng quan công, tượng phong thủy, bán tượng quan công, giá tượng quan công

Tượng quan vũ bằng đồng, tượng phong thủy trừ tà, tượng thần tài quan công.

Kích thước: cao 25cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

tượng bằng đồng vàng hun nâu.

trọng lượng khoảng 1.5kg.

langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn - tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy
langngheducdong.vn – tượng đồng, tượng quan công, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...