Tượng phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng, giá tượng thích ca, mẫu tượng thích ca, bán tượng thích ca bằng đồng

2,650,000

Tượng phật Thích Ca, Tượng Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ chất liệu đồng, tượng đồng vàng thanh khiết

Cao: 30cm, nặng 4kg

tượng thích ca đồng vàng đúc liền khối

Chúng tôi nhận mạ vàng, dát vàng cho các loại tượng Phật.

Support

Mô tả

Tượng phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng, giá tượng thích ca, mẫu tượng thích ca, bán tượng thích ca bằng đồng

Tượng phật Thích Ca, Tượng Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ chất liệu đồng, tượng đồng vàng thanh khiết

Cao: 30cm, nặng 4kg

tượng thích ca đồng vàng đúc liền khối

Chúng tôi nhận mạ vàng, dát vàng cho các loại tượng Phật.

langngheducdong.vn - phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng
langngheducdong.vn – phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng
langngheducdong.vn - phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng
langngheducdong.vn – phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng
langngheducdong.vn - phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng
langngheducdong.vn – phật thích ca cao 30cm đồng vàng đúc máy, tượng đồng

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...