Tượng phật Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ, tượng phật bằng đồng, bán tượng đồng, bán tượng phật, giá bán tượng phật, giá tượng phật bằng đồng

1,750,000

Quán tự tại bồ tát bằng đồng

tượng đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Tượng cao 30cm, ten đồng giả cổ

Đường nét sắc sảo tinh tế

Chất liệu: đồng vàng

Support

Mô tả

Tượng phật Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ, tượng phật bằng đồng, bán tượng đồng, bán tượng phật, giá bán tượng phật, giá tượng phật bằng đồng

Quán tự tại bồ tát bằng đồng

tượng đúc bằng đồng vàng liền khối công nghệ khuôn vỏ mỏng

Tượng cao 30cm, ten đồng giả cổ

Đường nét sắc sảo tinh tế

Chất liệu: đồng vàng

langngheducdong.vn - tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn - tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ
langngheducdong.vn – tượng đồng phật quán tự tại cao 30cm, tượng phật giả cổ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...